Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2012

02:54
8515 2697
Reposted fromzuuu zuuu viamaraskowa maraskowa
paluszki
02:52
Reposted fromarseniansodu arseniansodu viamaraskowa maraskowa
paluszki
02:51
9159 94cc
sleeping beauty. 
Reposted fromDisney Disney
paluszki
02:49
9481 e86c 500
i can't hear you over the sound of how awesome i am
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viahogwarts hogwarts
02:49

"SZCZEPAN" MASTERPOST

destka:

SZCZEPAN

Serial TVP1

Występują:

Michał Żebrowski jako Szczepan Holewa

Piotr Adamczyk (w pilocie wystąpił Tomasz Karolak) jako ks. Jan Walczak

Artur Żmijewski jako komendant Grzegorz Lestrański

Wojciech Mecwaldowski jako Jurek Mordarty

Stanisława Celińska jako Pani Halinka

Tomasz Kot jako Makary Holewa

Julia Kamińska jako Oleńka Hopówna

Małgorzata Socha jako Sylwia Donowańska

Sambor Czarnota jako Gaweł Andrzejak

Anna Dereszowska jako Irenka Orlik

<!-- more -->

SZCZEPAN - promo (czyli jak wszystko sie zaczęło): KLIK.

[w ‘notes’ jest wiele, wiele cudnych rzeczy <3 w tym krótki opis odcinków pierwszej serii, pojedyncze cytaty ulubionych postaci i sporo cracku :3]

Program TV - KLIK.

Makary Holewa w polskim rządzie. - KLIK.

Screeny z pierwszego odcinka “Studium w różańcu” - KLIK.

Piotr Adamczyk po rozdaniu nagród - KLIK.

paluszki
02:29
paluszki
02:29
paluszki
02:29
paluszki
02:25
paluszki
02:25
0672 a8d3
Reposted fromMooonroe Mooonroe viascorpix scorpix
paluszki
02:22
paluszki
02:18
paluszki
02:18
8677 6b52
Reposted fromchcetylkokima chcetylkokima viascorpix scorpix
paluszki
02:18
how it works
Reposted fromafrocostamgowno afrocostamgowno viascorpix scorpix
paluszki
02:13
paluszki
02:11
2838 f678
paluszki
02:11
paluszki
02:10
paluszki
02:10
Z czasem samotność głęboko wnika w ciebie i już nie chce stamtąd odejść.
— Carlos Ruiz Zafón - "Gra anioła"
Reposted fromszeptywmroku szeptywmroku viamaraskowa maraskowa
paluszki
02:10
Milczymy, by nie pogorszyć sprawy. Tracimy szansę nic nie mówiąc.
Reposted frombigevilgrin00 bigevilgrin00 viamaraskowa maraskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl